Boisko Sportowe

Boisko Sportowe LZS Piasek Potworów

Lokalizacja:

Boisko Sportowe w Potworowie mieści się w bocznej uliczce, odchodzącej od głównej ulicy koło starego przystanku autobusowego.

Mapka przedstawiająca plan wsi Potworów i lokalizację boiska.

Informacje dla odwiedzających:

Dojazd
Baza Noclegowa
Gastronomia
Atrakcje Turystyczne

Boisko:

Pojemność: maksymalnie 500 osób, miejsc siedzących około 50.

Wymiary boiska: 67 × 98 m

Przy boisku znajduje się szatnia kontenerowa, która została tam umieszczona w 2008 roku. W 2019 zainstalowano drugą szatnię, składającą się z pomieszczeń dla sędziów, drużyny gości i gospodarzy oraz wyposażoną w natryski i ubikacje. Wcześniej drużyna korzystała z budynku świetlicy wiejskiej i tam też znajduje się gablota z klubowymi trofeami. Obok szatni znajduję się ubikacja Toi Toi.

Przy boisku znajduje się scena wykorzystywana podczas imprez okolicznościowych.

W maju 2019 roku zamontowany został piłkochwyt za bramką południową, natomiast w 2020 zamontowano piłkochwyt za bramką północną.

Kalendarium Prac:
02.06.2021 Nowa droga za boiskiem
16.05.2020 Instalacja Piłkochwytu za bramką północną
10.10.2019 Insatlacja Nowej Szatni na Boisku
11.05.2019 Instalacja Piłkochwytu za bramką południową
12.12.2018 Montaż nowych ławek rezerwowych

Zdjęcia: