Boisko Sportowe

Boisko Sportowe LZS Piasek Potworów

Lokalizacja:

Boisko Sportowe w Potworowie mieści się w bocznej uliczce, odchodzącej od głównej ulicy koło starego przystanku autobusowego.

Mapka przedstawiająca plan wsi Potworów i lokalizację boiska.

Informacje dla odwiedzających:

Dojazd
Baza Noclegowa
Gastronomia
Atrakcje Turystyczne

Boisko:

Pojemność: maksymalnie 500 osób, miejsc siedzących około 50.

Wymiary boiska: 67 × 98 m

Przy boisku znajduje się szatnia kontenerowa, która została tam umieszczona w 2008 roku. W 2019 zainstalowano drugą szatnię, składającą się z pomieszczeń dla sędziów, drużyny gości i gospodarzy oraz wyposażoną w natryski i ubikacje. Wcześniej drużyna korzystała z budynku świetlicy wiejskiej i tam też znajduje się gablota z klubowymi trofeami. Obok szatni znajduję się ubikacja Toi Toi.

Przy boisku znajduje się scena wykorzystywana podczas imprez okolicznościowych.

W maju 2019 roku zamontowany został piłkochwyt za bramką południową, natomiast w 2020 zamontowano piłkochwyt za bramką północną.

Kalendarium Prac:
23.04.2022 Instalacja nowych trybun
02.06.2021 Nowa droga za boiskiem
16.05.2020 Instalacja Piłkochwytu za bramką północną
10.10.2019 Insatlacja Nowej Szatni na Boisku
11.05.2019 Instalacja Piłkochwytu za bramką południową
12.12.2018 Montaż nowych ławek rezerwowych

Zdjęcia: